ផ្នែកលក់ (០២ នាក់)

អាស័យដ្ឋានក្រុមហ៊ុន​ ផ្លូវឧកញ៉ា ម៉ុង ឬទ្ធី, ភូមិជ្រេស, សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី, ខណ្ឌសែនសុខ, រាជធានីភ្នំពេញ
Kampong Speu Kampong Speu Kampong Speu Kampong Speu
negotiable / T Expires in 4 days

JOB DETAIL

ការទទួលខុសត្រូវ

 1. ស្វែងរកអតិថិជនថ្មី
 2. ទាក់ទងសួរនាំអតិថជនចាស់ និងរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជនទាំងអស់
 3. ប្រឹក្សា និងលក់ផលិតផលដល់អតិថិជន
 4. សហការជាក្រុមក្នុងការសម្រេចឲ្យបានតាមផែនការលក់
 5. ធ្វើរបាយការណ៍លក់ប្រចាំថ្ងៃ
 6. ការងារផ្សេងទៀតដែលកំណត់ដោយថ្នាក់លើ

លក្ខខណ្ឌជ្រើសរើស

  • អាយុ ចាប់ពី ២០ឆ្នាំ ដល់ ៣៥ឆ្នាំ
  • មានយានជំនិះផ្ទាល់ខ្លួន
  • មានភាពស្មោះត្រង់
  • កម្រិតវប្បធម៌ ចប់ថ្នាក់ទី១២
  • បើមានបទពិសោធផ្នែកលក់​ និងទីផ្សារ កាន់តែល្អ
 • មានប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ប្រាក់ទូរស័ព្ទ​ និងសាំងយានជំនិះ
ទាក់ទងមកកាន់
  1. ឈ្មោះ:ដារា
  2. លេខទូរស័ព្ទ:069 777915 | 088 9777099
  3. អ៊ីម៉េល: salemanager45@gmail.com
Kampong Speu Kampong Speu Kampong Speu Kampong Speu